Allmänna kurser på grundskolenivå

Grund

Vård grund

Kursen vänder sig till deltagare som har ingen eller väldigt kort grundskoleutbildning. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

Syftet med kursen är att förbereda dig som vill studera vidare på yrkesutbildningar inom vården på gymnasienivå och som saknar grundskolebehörighet.
Ämnen som undervisas i kursen är bland annat: svenska, matematik, engelska, yrkessvenska och samhälls- och naturkunskap motsvarande grundskolenivå.
Du behöver vara klar med minst SFI C för att kunna bli antagen till kursen.

Allmänna kurser på gymnasienivå

Kursen vänder sig till dig som vill uppnå grundläggande behörigheter på gymnasienivå men har kort eller ingen gymnasial utbildningsbakgrund. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

Särskilda kurser

Kursen vänder sig till dig som vill jobba som barnskötare. Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen under dagen. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

Kursen vänder sig till sökande som vill jobba inom omsorgssektor men saknar dels grundskolebehörighet. Kursen hjälper deltagarna skräddarsy egna utbildning inom olika grundskoleämnen och att få kunskaper inom vård och omsorg för att jobba inom hemtjänst eller äldreboende. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

Uppdragsutbildningar

SMF

SMF-Studiemotiverande folkhögskolekurs:
Mångkulturella Finska Folkhögskolans satsningen vänder sig till dig som är mellan 16 och 24, arbetssökande och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Det gäller även för dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, oavsett ålder.

Korta kurser

Nu har vi en kurs i finska med vårdinriktning som ges två eftermiddagar i veckan!

Nu startar vi en datakurs för dig som är finsktalande.
Kursstart är onsdagen den 23 mars klockan 13,00 och 12 onsdagar framåt.