< meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" /> Mångkulturella folkhögskolan
 
 
Välkomna till Mångkulturella folkhögskolan
 
 
   
 
 
 
 
 
Folkhögskolekurser

Vi har allmänna kurser i grundskola och gymnasienivå. Vi har också särskilda kurser barnskötare och vårdbiträde. På våra långa kurser kan man gå 1-4 år på grundskole - eller gymnasienivå. Alla långa kurser är s.k. allmänna kurser, vilket betyder att en stor del av undervisningen består av allmänna ämnen.
Stor vikt läggs vid undervisning i det svenska språket. Förutom allmänna ämnen ingår i alla folkhögskolekurser tillvalsämnen 1 gång per vecka, IT, profil/linjeämnen samt praktisk demokrati. Våra långa kurser har en mångkulturell profil.
..
Läs mer
 
Yrkeshögskoleutbildningar

Socialpedagog Behandlingspedagog med interkulturell profil (400 YH-poäng). Utbildningen är tvåårig på heltid och har en tvärvetenskaplig inriktning. Tre målgrupper som utbildningen fokuserar särskilt på är personer med psykisk ohälsa, personer med beroendeproblematik och barn/ungdomar i riskzon. Alla kursmoment genomsyras av ett interkulturellt perspektiv och betonar framförallt vikten av ett professionellt bemötande. Studierna sker i nära samverkan med arbetslivet och de teoretiska studierna varvas med praktik i form av 24 veckors LIA (Lärande i Arbete) fördelad på tre perioder om åtta veckor vardera... Läs mer

 
Sfi - Svenska för invandrare

Sfi (svenska för invandrare) vänder sig till dig som är invandrare i Sverige och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.
Sfi på Mångkulturella Finska folkhögskolan finns i olika nivåer A, B, C och D. Du får träna på att läsa, skriva, lyssna och prata. Du får dessutom lära dig om det svenska samhället, kulturen och arbetslivet. På Mångkulturella Finska folkhögskolan studerar du på dagtid vilket innebär 15 timmar i veckan. Efter att ha klarat av nivåerna A-D har du bra möjligheter att fortsätta studera på någon av skolans allmänna linjer för att så småningom till och med få behörighet att söka till högskola...
Läs mer
 
Förskolan

Vi är en fristående förskola som bedrivs av Mångkulturella Finska Folkhögskolan sedan 1 november 2010.
Förskolan har två avdelningar med plats för upp till 40 barn i åldrarna 1-5 år..
.
Läs mer
 
SMF - Studiemotiverande kurs


Studiemotiverande kurs på folkhögskola

Mångkulturella Finska Folkhögskolans satsning vänder sig till dig som är mellan 16 och 24, arbetssökande och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Det gäller även för dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, oavsett ålder. Om du saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan eller om dina betyg är ofullständiga är du en självklar deltagare. Kurserna hjälper
dig att ta stegen vidare mot studier och anordnas på Mångkulturella Finska Folkhögskola.
Vi erbjuder dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och får en chans att pröva på hur det är att läsa på folkhögskola.
...
Läs mer
 
Projekt

Vår folkhögskola har varit med i samverkans verksamhet Folkbildning och kultur i samverkan sedan 2013. I verksamheten medverkar folkhögskolor och kulturinstitutioner från Västra Götaland. Syftet är att öka samverkan i lärandeprocesser mellan och inom folkbildningen och kulturen.
Det är 8 folkhögskolor och 6 kulturinstitutioner som ingår i projektet. Folkhögskolorna är: Angereds folkhögskola, finska mångkulturella folkhögskolan, Göteborgs folkhögskola, Kvinnofolkhögskolan, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, Wendelsbergs folkhögskola, Hjälmareds folkhögskola, nordiska folkhögskolan
...Läs mer
 
   
         
     
     
 
Copyright © 2020 Mångkulturella folkhögskolan, All Rights Reserved