< meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" /> Mångkulturella folkhögskolan
 
 
Mångkultureklla folkhögskolans kurser
 
  Grund   Gymnasiet   Särskilda kurser   Korta kurser   Uppdragsutbildning  
 
   
 
 
 
Vi ger dig en chans att:
-bli bättre på att läsa och skriva -få grundskolekompetens -få gymnasiekompetens -förbereda dig inför dina högskolestudier
 
 
 
Allmän kurs Grund
 
Grund 1A
Kursen riktar sig till deltagare som har ingen eller väldigt kort grundskoleutbildning.
Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök...Läs mer
 
Grund 1B
Kursen riktar sig till deltagare med kort utbildningsbakgrund.
Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök
...
Läs mer 
 
Grund 2
Kursen vänder sig till dig som vill uppnå grundläggande behörigheter på grundskolenivå.
Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök...Läs mer 
 

 
Gymnasienivåkurser
 
Gymnasienivå - år1
Kursen vänder sig till dig som vill uppnå grundläggande behörigheter på gymnasienivå men har kort eller ingen gymnasial utbildningsbakgrund.
Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök
...
Läs mer 
 
Gymnasienivå - år 2-3
Kursen vänder sig till dig som vill uppnå grundläggande behörigheter till högre studier och har studerat tidigare på gymnasialnivå.
Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök
...Läs mer
 

 
Särskilda kurser
Vårdbiträde
Kursen inriktar sig på till sökande som vill jobba inom omsorgssektor men saknar dels grundskolebehörighet. Kursen hjälper deltagarna skräddarsy egna utbildning inom olika grundskoleämnen och att få kunskaper inom vård och omsorg för att jobba inom hemtjänst eller äldreboende.
Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök
...Läs mer
 
Stödassistent
För dig som vill jobba inom omsorgssektor men saknar relevant utbildning. Vi hjälper dig att få kunskaper inom vård och omsorg samt barn och fritid så att du efter avslutad utbildning kan arbeta med barn, ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning som behöver stöd att klara sin vardag.
Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök. Klassrumsundervisning varvas med praktik på funktionshinderområdet t ex dagligverksamhet eller LSS boende är inkluderad
....Läs mer
 
Barnskötare
Kursen vänder sig till dig som vill jobba som barnskötare. Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen under dagen.
Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.
.
..
Läs mer
 

 
Korta kurser
Keramik
Den estetiska verksamheten på skolan har även utmynnat i en keramikkurs som även denna genomförs en gång per vecka...Läs mer
 

 
Uppdragsutbildning
SVD - Svenska från dag ett
Mångkulturella folkhögskolan har folkhögskolekurser i svenska från dag ett. Du kan söka kursen om du är asylsökande eller har uppehållstillstånd och bor kvar i migrationsverkets boende...Läs mer
 
Etablering
För dig som vill stärka dina förkunskaper inför högskolestudierna. Kursen ger kunskaper och högskolebehörighet i de allmänna ämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap...Läs mer
 
SMF - Studiemotiverande folkhögskolekurs
Mångkulturella Finska Folkhögskolans satsningen vänder sig till dig som är mellan 16 och 24, arbetssökande och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Det gäller även för dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, oavsett ålder...Läs mer
 

 
   
         
     
     
 
Copyright © 2020 Mångkulturella folkhögskolan, All Rights Reserved